Бланк заяви на прийняття дитини до школи

 

Директору Ліцею №46 ім.В.Чорновола ЛМР

___         Балашу Роману Михайловичу______

_____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

Контактний телефон: ____________________

Адреса електронної поштової скриньки: _____________________________________

 

ЗАЯВА

про зарахування

 

Прошу зарахувати  мого сина/ мою дочку  ___________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

до _____ класу, який (яка) фактично проживає за адресою____________________________________________________________________

адреса реєстрації проживання ______________________________________________________________________________________________

Маю бажання, щоб моя дитина навчалася в класі з додатковим вивченням шахів. Так/Ні         

                                                                                                              (потрібне підкреслити)

 

Дані про нашу сім’ю:

Батько:                                                                                                                                                                                      

(прізвище, ім’я по батькові – повністю)

Місце праці, посада:                                                                                                                                                            моб. тел.                                        

Мати:                                                                                                                                                                                           

(прізвище, ім’я по батькові – повністю)

Місце праці, посада:                                                                                                                                                            моб. тел.                                        

 

Інші члени сім’ї (діти):                                                                                    _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(ім’я, рік народження, в якій школі і в якому класі навчається дитина )

Додаткова інформація :

- Брат/сестра  дитини навчається у Вашому навчальному закладі;

(потрібне підкреслити)

- Батько/мати – випускник школи.

(потрібне підкреслити)

 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

Додатки:

1) копія свідоцтва про народження або документ, що посвідчує особу;

2) медична довідка № 086-1/о(у разі подання разом із заявою);

3) копія документа про освіту (крім учнів першого і другого класів);

4) копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).

 

«____» __________ 20 _____ р.                                                                              ____________________