КІР АТАКУЄ

Kip - це гостре висококонтагіозне вірусне захворювання, яке відноситься до групи інфекцій дихальних шляхів, викликається вірусом кору, передається повітряно-крапельним шляхом, проявляється гарячкою, катаральними явищами, висипкою на шкірних покривах та слизових оболонках щік у вигляді плям Філатова-Копліка.

Як можна заразитися кором

Вірус кору достатньо стійкий у навколишньому середовищі, при кімнатній температурі зберігається протягом декількох годин, поширюється при кашлі та чханні хворої людини. Кір належить до числа інфекцій з дуже легким крапельним механізмом передачі і масовою сприйнятливістю, тому рівень захворюваності знаходиться у прямій залежності від кількості неімунних (не щеплених) осіб. Інфекція дуже швидко поширюється, з потоком повітря вірус може навіть поширитись у сусідні приміщення, наприклад через вікна, вентиляцію тощо. Інкубаційний період для кору (період від моменту зараження до появи перших ознак захворювання) складає 8-17 днів, максимальний - 21 день. Хворий на кір небезпечний для оточуючих в останні 1-2 дні інкубаційного періоду, в катаральному періоді та перші 4 дні висипу. Після перенесеного захворювання зберігається тривалий імунітет. Діти, які народились від перехворілих матерів, нечутливі до кору перші 4 - 6 місяців життя, оскільки протягом цього періоду у крові зберігаються материнські антитіла.

Симптоми кору

Хвороба розпочинається з незначного підвищення температури тіла, нежитю, першіння в горлі, покашлювання. На внутрішній поверхні щік біля корінних зубів з'являються утворення величиною з макове зерно, оточене червоною каймою, які мають назву плям Філатова-Коплика та мають діагностичне значення. Після, так званого «катарального періоду», через 3-4 дні з'являється характерна висипка (численні дрібні червонуваті цятки, які мають тенденцію до злиття й утворення більших плям), яка характеризується етапністю висипання: спочатку за вухами, на обличчі, шиї, потім розповсюджується на верхню частину тулуба та руки, і лише потім на ноги. Обличчя стає одутлим, сльозяться очі, продовжуються виділення з носа. Може хвилеподібно підвищуватись температура тіла - до 40,5 °С. Висипка тримається впродовж 3-4 днів, а потім зникає у тому ж порядку, у якому з'являлася, верхній шар шкіри, на якій був висип, починає відлущуватись.

Які ускладнення кору

У кожного третього хворого вищевказане захворювання викликає ускладнення: пневмонію, отит та інші бактеріальні інфекції, може погіршуватись слух, спостерігатися розумова відсталість. Хворі на кір особливо чутливі до стрептококової інфекції. Внаслідок перенесеного кору може розвинутись енцефаліт чи паненцефаліт. Дуже небезпечний кір для вагітних жінок, оскільки може спричинити викидень чи патологічні зміни у розвитку дитини.

 

Особливості епідемічного процесу при кору

Кору притаманна циклічність коли пік захворюваності повторюється через кожні 5-6 років. Циклічні підйоми захворюваності реєструвались у 2001, 2006 та 2012 pp. Так впродовж 2012 року у Львові було зареєстровано 990 випадків захворювання з інтенсивним показником 125,7 на 100 тис. населення. Для порівняння, у 2013-му було 73 випадки з інт.пок. 9,27; 2014-му - 20 з інт.пок.2,66; 2015-2016 роках захворюваність не реєструвалась. Впродовж 2017 року зареєстровано 28 випадків. А починаючи з січня 2018 року спостерігається стрімке наростання рівня захворюваності.

Також для даної інфекції характерна зимово-весняна сезонність, коли найвищий рівень захворюваності припадає на грудень-травень.

Кір відноситься до імунокерованих інфекцій, при яких рівень захворюваності залежить від кількості неімунних осіб. За рекомендаціями ВООЗ охоплення щепленнями має складати більше 95%, щоб забезпечити популяційний імунітет та наблизити ліквідацію хвороби. Аналіз захворюваності на кір за попередні роки показав, що більше 60% хворих не мали щеплення проти цієї інфекції.

Профілактика кору

Єдиним надійним захистом від кору є вакцинація. У нашій країні вакцинопрофілактика кору в плановому порядку почала проводитися з 1967-1968рр. З 1986 року запровадили ревакцинацію проти кору. Згідно діючого Календаря щеплень вакцинацію проти кору проводять дітям у віці 12 місяців, ревакцинацію — у шість років. Дітям, що не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи за віком у 12 місяців та в 6 років, щеплення починають робити у будь-якому віці до 17 років 11 місяців 29 днів. Дитина має отримати дві дози з дотриманням між ними мінімального інтервалу введення (1 місяць).

При виникненні осередку кору за місцем проживання чи в організованому колективі проводяться наступні протиепідемічні заходи: за контактними особами встановлюється медичне спостереження впродовж 21 дня; в організованих колективах забезпечують максимально можливу ізоляцію групи (класу) від іншого колективу на 21 день, забороняють приймання не щеплених осіб і осіб без довідки, про перенесене захворювання на кір на термін карантину. Протягом всього періоду спостереження щоденно у приміщеннях проводиться вологе прибирання з застосуванням деззасобів та часте провітрювання. Діти старші 1 року та дорослі особи, які не щеплені проти кору, не хворіли раніше на кір або не мають відомостей про щеплення за епідемічними показами підлягають щепленням проти кору протягом 72 годин з моменту контакту з хворим. Пасивну імунопрофілактику контактним особам проводять шляхом внутрішньом'язового введення імуноглобуліну нормального людини рідкого в перші 6 діб від моменту контакту в дозі відповідно до інструкції виробника при відсутності документального підтвердження про введення 2-х доз вакцини проти кору.

Матеріали для ознайомлення учнів з правилами вступу до військових ВНЗ

Додаток № 1

 

 

  

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Національної академії сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

 

 

 

 Розглянуто та  схвалено

Вченою радою Національної академії сухопутних військ

протокол від "22" грудня 2017 р. № 4

 

Львів – 2017

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Національної академії сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

 

Провадження освітньої діяльності в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здійснюється відповідно до ліцензії та Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.07.17 року № 148-Л "Про переоформлення ліцензій".

Правила прийому розроблені приймальною комісією Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
(далі – приймальна комісія) відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378
(далі – Умови прийому), Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 року № 360, Особливостей прийому  на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду, затверджених Наказом Міністерства оборони України від 11.05.2016 року № 248.

 

І. Загальні положення

 1.1.    Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі – Академія) оголошує прийом за державним замовленням на підготовку військових фахівців для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра в межах ліцензованих обсягів.

Перелік акредитованих освітніх програм та галузей знань (спеціальностей) підготовки військових фахівців, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання, наведено в додатках 1 – 2 цих Правил.

 1.2.    Академія здійснює підготовку громадян України для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

 1.3.    Прийом осіб на навчання до Академії здійснюється на конкурсній основі.

 1.4.    Вступники з числа ліцеїстів військових ліцеїв, дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, під час проведення вступних випробувань безкоштовно розміщуються в казармах (спальних приміщеннях).

 Курсанти упродовж всього періоду навчання розміщуються в казармах (спальних приміщеннях) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

 1.5.    Навчання курсантів у Академії здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання.

 1.6.    Для здобуття ступеня бакалавра з присвоєнням офіцерського військового звання приймаються на перший курс на денну форму навчання відповідно до державного замовлення особи, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, а саме:

особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, віком до 23 років.

Особи жіночої статі приймаються на навчання за переліком спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу, відповідно до граничних показників прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі – ВВНЗ) осіб жіночої статі, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.

 1.7.     На заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за результатами вступних випробувань на місця державного замовлення без присвоєння військових звань офіцерського складу приймаються:

військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які продовжили військову службу за новим контрактом, а також військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків у районі проведення бойових дій.

 1.8.         Для здобуття ступеня магістра з присвоєнням офіцерського військового звання приймаються на денну форму навчання відповідно до державного замовлення курсанти, які здобули ступінь бакалавра за визначеною спеціальністю.

 1.9.         З метою запобігання розголошення інформації з обмеженим доступом і зважаючи на застереження органів охорони державної таємниці та захисту інформації відомості про результати роботи комісій з відбору, прийому та проведення вступної кампанії не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка є відкритою інформаційною системою.

 

ІІ. Фінансування підготовки фахівців

 2.1.    Фінансування підготовки військових фахівців у Академії здійснюється за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням.

 2.2.    Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 3.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників (вступних іспитів для осіб, зазначених у пункті 7.2 розділу VIІ цих Правил) з урахуванням творчих здібностей (для спеціальності 025 "Музичне мистецтво") та за результатами проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості та медичного огляду.

 3.2.   Академія приймає на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс на вакантні місця за результатами вступних випробувань випускників Військових коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднену спеціальність підготовки (додаток 3 до цих Правил).

 3.3.   Прийом на навчання на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

 

IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 4.1.    Порядок роботи приймальної комісії Академії:

щоденно з 8.30 до 18.30;

обідня перерва з 13.00 до 15.00;

вихідні – субота, неділя.

 4.2.    Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до Академії, для оформлення особової справи кандидата на навчання особисто подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації в період з 01 січня до 01 червня 2018 року.

 4.3.    У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до Академії відсутня або вона вже виконана, кандидат може до 01 травня 2018 року подати заяву безпосередньо начальнику Академії. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, в якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо в Академії.

 4.4.    Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, території проведення Антитерористичної операції та тимчасово проживають на іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії Академії. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо в Академії.

 4.5.    Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра, подають рапорт за підпорядкованістю у період з 01 лютого до 01 квітня 2018 року.

 4.6.    Прийом документів, вступні іспити, конкурсний відбір і зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Термін проведення

Прибуття військовослужбовців строкової військової служби для участі у 25-денному навчальному зборі 

до 14 червня

Проведення 25-денного навчального збору з  військовослужбовцями строкової військової служби

з 15 червня

до 9 липня

Прибуття абітурієнтів на реєстрацію для проходження  вступних випробувань

з 10 до 13 липня

Завершення прийому оригіналів документів (особових справ) від кандидатів на навчання до Академії

до  18.00

13 липня

Проведення Академією конкурсного відбору (вступних випробувань)

з 12 липня
до 20 липня включно

Терміни зарахування вступників

до 21 липня

Виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення

до 23 липня

 

4.7.     У разі службової необхідності за клопотанням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання.

У разі неможливості оформлення особової справи на додатково відібраних кандидатів на навчання у військових комісаріатах (для осіб з числа цивільної молоді) та військових частинах, установах (для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу) особова справа формується безпосередньо в Академії.

 4.8.    Прийом документів, фахові вступні випробування, що проводить Академія, конкурсний відбір і зарахування на навчання курсантів, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Термін проведення

Прийом заяв і документів

до 22 лютого

Строки проведення фахових вступних випробувань

23 – 24 лютого

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

25 лютого

Терміни зарахування вступників

26 лютого

 

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до Академії

 5.1.    Порядок прийому документів від цивільної молоді та ліцеїстів для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання:

  5.1.1.  Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до Академії, для оформлення особової справи кандидата на навчання особисто подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації в період, зазначений у пункті 4.2 розділу IV цих Правил.

 5.1.1.1.   У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання та номер контактного телефону;

найменування обраного ВВНЗ;

обрана спеціальність підготовки;

перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце);

факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу на пільговій основі.

 

5.1.1.2.   До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України (копія свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);

копія військового квитка (при наявності);

копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);

автобіографія з обов’язковим зазначенням адреси фактичного місця проживання, адреси районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку та номер контактного телефону;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см, які підписані та завірені у військовому комісаріаті;

два поштових конверти з марками;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

характеристика з місця навчання чи роботи;

довідка з місця навчання чи роботи;

картка професійного відбору;

довідка про відсутність судимості;

медичні документи, оформлені у військових комісаріатах;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів.

 5.1.2.      Попередня професійна діагностика та відбір вступників до Академії з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня 2018 року.

 5.1.3.      На осіб, які бажають вступити до Академії, на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про зарахування їх вступниками до Академії чи про відмову в цьому.

 5.1.4.      Документи на відібраних кандидатів районні (міські) військові комісаріати  подають в обласні військові комісаріати, а останні – в Академію в міру надходження, але не пізніше 20 червня 2018 року.

 5.2.    Порядок прийому документів від військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців військової служби за контрактом та військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, для здобуття ступеня бакалавр за денною формою навчання:

 5.2.1.      Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, строкової військової служби та військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, які бажають вступити на навчання до Академії для здобуття ступеня бакалавра за державною формою навчання, подають рапорт за підпорядкованістю у період, зазначений у пункті 4.5 розділу IV цих Правил.

 5.2.1.1.   У рапорті вказується:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

день, місяць і рік народження;

здобутий рівень освіти;

найменування ВВНЗ, до якого бажає вступити військовослужбовець;

обрана спеціальність підготовки;

наявність або відсутність сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;

поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання, адреса військової частини та номер контактного телефону;

факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу на пільговій основі.

 5.2.1.2.   До рапорту додаються:

копія рапорту на ім’я безпосереднього командира (начальника);

копія паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

копія військового квитка;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього;

автобіографія, в якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання, адреса військової частини та номер мобільного телефону;

шість фотокарток розміром 3х4 см, які завірені штабом військової частини;

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в цих Правилах прийому;

картка професійного відбору;

два поштових конверти з марками;

копія (витяг) з послужного списку;

копія службової картки;

копія контракту;

службова характеристика;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

картка медичного огляду за формою 12;

медична книжка (при прибутті на реєстрацію).

 5.2.2.  Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у ВВНЗ, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в Академії. На військовослужбовців, визнаних придатними до навчання в Академії, оформляються відповідні медичні документи за встановленою формою.

 5.2.3.  Документи та навчальні справи на вступників з числа військовослужбовців, оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до органів військового управління за підпорядкованістю у строк до 01 квітня 2018 року.

 5.2.4.  Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до Академії чи про відмову в направленні на навчання приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовців подаються за підпорядкованістю до 10 квітня 2018 року.

 5.2.5.  Попередня професійна діагностика вступників організовується та здійснюється у період з 20 квітня до 01 травня 2018 року комісіями з питань проведення попередньої професійної діагностики, створеними при штабах оперативних командувань, структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України.

 5.2.6.  Затверджені списки та навчальні справи вступників з числа військовослужбовців з доданням визначених у пункті 5.2.1.2 цих Правил документів  надсилаються до Академії до 15 травня 2018 року.

 5.2.7.  Військовослужбовці строкової військової служби, які відібрані кандидатами для вступу до Академії, направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться на базі Академії перед складанням вступних випробувань в період з 15 червня по 9 липня 2018 року. Прибуття учасників зборів до 14 червня 2018 року.

Після завершення навчальних зборів військовослужбовці складають вступні випробування.

 5.3.  Порядок прийому документів від військовослужбовців при вступі на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра без присвоєння офіцерського військового звання за цивільною спеціальністю:

 5.3.1.  Особи з числа військовослужбовців, що зазначені у пункті 1.7 цих Правил, які бажають вступити на навчання до Академії на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра без присвоєння офіцерського військового звання за цивільною спеціальністю, подають рапорт за підпорядкованістю у період, зазначений у пункті 4.5 розділу IV цих Правил.

 5.3.1.1.   У рапорті вказується:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

день, місяць і рік народження;

здобутий рівень освіти;

найменування ВВНЗ, до якого бажає вступити військовослужбовець;

обрана спеціальність підготовки;

наявність або відсутність сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;

поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання, адреса військової частини та номер контактного телефону;

факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу на пільговій основі.

 5.3.1.2.   До рапорту додаються:

копія рапорту на ім’я безпосереднього командира (начальника);

копія паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

копія військового квитка;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього;

автобіографія, в якій вказуються поштовий індекс, адреса місця проживання, адреса військової частини та номер мобільного телефону;

шість фотокарток розміром 3х4 см, які завірені штабом військової частини;

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в цих Правилах прийому;

два поштових конверти з марками;

копія (витяг) з послужного списку;

копія службової картки;

копія контракту;

службова характеристика;

медична довідка за формою 086/о (оригінал);

медична книжка (при прибутті на реєстрацію).

 5.3.2.  Порядок відбору вступників з числа військовослужбовців, оформлення особових справ та їх надсилання до Академії зазначено у пунктах  5.2.3 – 5.2.6 цих Правил.

 5.4.         Усі копії документів засвідчуються за оригіналами військовим комісаром, начальником штабу військової частини, технічним працівником приймальної комісії Академії або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 5.5.    Вступник, який прибув на реєстрацію, при поданні заяви на вступ пред’являє особисто:

паспорт громадянина України;

військовий квиток (при наявності);

посвідчення про приписку до призовної дільниці;

оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 та 2018 роках (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

оригінали документів про право на пільги.

До поданої заяви вступник додає:

оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 та 2018 роках (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

документи, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Правилах прийому.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 5.6.    Вступники, зазначені у пункті 7.2 розділу VIІ цих Правил, при поданні заяви пред’являють документи, що засвідчують їх право на складання вступних іспитів у Академії.

 VI. Організація і проведення конкурсу

 6.1.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчого конкурсу (для спеціальності 025 "Музичне мистецтво") з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра.

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з іноземної мови приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра визначено у додатку 4 цих Правил.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результатів вступних іспитів, творчого конкурсу (для спеціальності 025 "Музичне мистецтво") з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи (передбачених цими Правилами), помножених на вагові коефіцієнти (вказані у таблиці 1).

 Конкурсний бал обраховується за такою формулою

КБ = (K1*П1+K2*П2+K3*П3 +K4*А+К5*ОУ),

де КБ – конкурсний бал;

К1, К2, К3, К4, К5 – невід'ємні вагові коефіцієнти;

П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 оцінки зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу (для спеціальності 025 "Музичне мистецтво") з третього предмета;

 А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 5 цих Правил).

Сума коефіцієнтів К1+К2+К3+К4+К5 = 1.

Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок (К5*ОУ) встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), чемпіонам і призерам Олімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

 

Таблиця 1

Складова

конкурсного бала

Максимальний бал складової

Відсоток

складової,%

Ваговий коефіцієнт

1-й конкурсний предмет

200

25

0,25

2-й конкурсний предмет

200

35

0,35

3-й конкурсний предмет  

200

25

0,25

Середній бал атестата

200

10

0,1

Бали за особливі успіхи

200

5

0,05

ВСЬОГО

 

100

1,0

Для спеціальності "Музичне мистецтво"

1-й конкурсний предмет

200

20

0,2

2-й конкурсний предмет

200

20

0,2

3-й конкурсний предмет – творчий конкурс

200

45

0,45

Середній бал атестата

200

10

0,1

Бали за особливі успіхи

200

5

0,05

ВСЬОГО

 

100

1,0

        

Для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,02.

 6.2. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених пунктом 7.2 розділу VII цих Правил.

 6.3. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс (для спеціальності 025 "Музичне мистецтво") обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

 6.4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Обрахований за 12-бальною шкалою середній бал переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту (додаток 5 до цих Правил). У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

 6.5. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (випускники Військових коледжів) та вступають на другий курс навчання спорідненої спеціальності для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання бала фахового вступного випробування до середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста, помножених на вагові коефіцієнти (таблиця 2).

 

Таблиця 2

Складова

конкурсного бала

Максимальний бал складової

Відсоток складової, %

Ваговий коефіцієнт

Фахове вступне випробування

200

40

0,4

Середній бал диплома молодшого спеціаліста

200

60

0,6

ВСЬОГО

 

100

1,0

 

Конкурсний бал обраховується за такою формулою

КБ = (K1*ФВ+K2*А),

де КБ – конкурсний бал;

К1, К2 – вагові коефіцієнти;

ФВ – бали фахового вступного випробування;

А  середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста.

При цьому К1+К2 = 1.

Середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, з округленням до сотих. Обрахований за 5-бальною шкалою середній бал переводиться у 200-бальну шкалу шляхом множення на 40.

 6.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) та середнього бала додатка до диплома бакалавра, помножених на вагові коефіцієнти (таблиця 3).

 

Таблиця 3

Складова

конкурсного бала

Максимальний бал складової

Відсоток складової, %

Ваговий коефіцієнт

Фахове випробування

200

40

0,4

Іспит з іноземної мови

200

10

0,1

Середній бал диплома бакалавра

200

50

0,5

ВСЬОГО

 

100

1,0

 

Конкурсний бал обраховується за такою формулою

КБ = (K1*ФВ+K2*ІМ+K3*А),

де КБ - конкурсний бал;

К1, К2, К3 - вагові коефіцієнти;

ФВ - бали фахового вступного випробування;

ІМ - бали вступного іспиту з іноземної мови;

А - середній бал додатка до диплома бакалавра.

При цьому К1+К2+К3= 1.

Середній бал додатка до диплома бакалавра визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, з округленням до сотих. Обрахований за
5-бальною шкалою середній бал переводиться у 200-бальну шкалу шляхом множення на 40.

 

VIІ. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань і

        творчих конкурсів

 7.1.    Вступники крім надання сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів (проведення творчого конкурсу для спеціальності 025 "Музичне мистецтво") з конкурсних предметів обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу приймальної комісії Академії.

 7.2.    Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Академії мають право:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу,  при вступі на денну форму навчання до Академії;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Академії;

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;

випускники військових ліцеїв, які закінчили навчання в рік вступу до Академії;

студенти вищих навчальних закладів, які виявили бажання вступати на навчання до Академії та в подальшому проходити військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

особи, які в 2018 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії Академії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Вступники з числа резервістів беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 7.3.   Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії:

предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожного предмета окремо);

комісія з проведення психологічного обстеження;

комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості;

військово-лікарська комісія.

 7.4.          На вступних іспитах забезпечується спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт.

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 7.5.   Результати складання вступних іспитів та вступних випробувань оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.

Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

 7.6.   Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені в Академії, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника Академії.

 7.7.    Психологічне обстеження:

 7.7.1.  Психологічне обстеження вступників проводиться з метою виявлення конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання в Академії, оволодіння обраною військовою спеціальністю.

 7.7.2.  До результатів психологічного обстеження вступників входить оцінка військово-професійної направленості, оцінка рівня нервово-психічної стійкості та оцінка здатності до успішного навчання в Академії.

 7.7.3.  Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір". Вступники, в яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які не набрали необхідної кількості балів, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, з числа кандидатів для вступу до Академії відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

 7.7.4.  Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов вступне випробування".

 7.8.     Оцінка рівня фізичної підготовки:

 7.8.1.  Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів проводиться відповідно до Настанови з фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України, Положення про вступні випробування з фізичної підготовки для кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України у 2018 році і визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі – вправи на витривалість. Оцінка фізичної підготовки кандидатів на навчання з числа цивільної молоді та військовослужбовців складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ (додаток 6 цих Правил):

для вступників з числа військовослужбовців та цивільних юнаків:

вправа № 3 (підтягування на перекладині);

вправа № 14 (біг на 100 м);

вправа № 8 (біг на 3 км);

для вступників з числа осіб жіночої статі:

вправа № 7 (комплексна силова вправа);

вправа № 14 (біг на 100 м);

вправа № 10 (біг на 1 км).

Вправи виконуються:

вступниками з числа військовослужбовців – у польовій формі одягу
(у черевиках з високими берцями);

вступниками з числа цивільної молоді та особами жіночої статі – у спортивній формі.

 7.8.2.  У кожній вправі існує мінімальний кількісно-часовий показник, якого повинен дотримувати вступник для отримання позитивної оцінки (додаток 6 цих Правил).

 7.8.3.  Для виконання вправи надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) екзаменатор може дозволити виконати вправу повторно. Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

 7.8.4.  Для отримання оцінки "залік" кандидату на навчання необхідно набрати 35 і більше балів за таблицею нарахування балів.

Кандидат на навчання оцінюється як "незалік", якщо за виконання 3 фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів, не виконаний мінімальний пороговий рівень (нижчий результат)  або не виконувалася вправа на силу чи витривалість з будь-якої причини.

 7.8.5.  У разі отримання оцінки "незалік" вступник відраховується і до подальшого складання вступних випробувань не допускається.

 7.8.6.  Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

 7.8.7.  Право оцінювати вступні іспити з фізичної підготовки в Академії надається фахівцям фізичної підготовки і спорту.

 7.9.     Заключний медичний огляд:

 7.9.1.  Заключний медичний огляд вступників проводиться в Академії військово-лікарською комісією згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", затвердженим Наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами).

 7.9.2.  Кожен вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей.

 7.9.3.  За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова "придатний" або "непридатний" до навчання в Академії.

 7.9.4.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на медичний огляд у зазначений за розкладом час, до участі в наступних випробуваннях 

не допускаються.

 

VIII. Цільовий прийом до Академії

 8.1.         Військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до Академії на умовах цільового прийому згідно з квотами, установленими наказами Міністерства оборони України у 2018 році за окремим конкурсом.

 8.2.     Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала  загального рейтингового списку.

 

IX. Зарахування за співбесідою

9.1.   За результатами співбесіди до Академії зараховуються особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

 9.2.     Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

X. Зарахування в межах встановлених квот

 10.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

 10.2. Встановлена квота дорівнює 10 % обсягу державного замовлення на підготовку військових фахівців з кожної спеціальності.

Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у 10.1, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

XІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Академії мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в Антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення Антитерористичної операції;

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право.

 11.2      Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 11.1.

 

XІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування в межах встановлених квот;

вступники, які мають право на зарахування на місця цільового прийому;

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

 12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників упорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які мають більшу суму балів за результати вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

 12.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу в межах встановлених квот;

наявність підстав для вступу на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

 12.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та розміщуються на інформаційному стенді приймальної комісії.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІV цих Правил.

 

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

 13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти Державного бюджету приймальна комісія приймає у строк, визначений у розділі ІV цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

 13.2      Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється у межах обсягу державного замовлення, з урахуванням особливостей прийому до Академії.

 13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Академії.

 

XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

 14.1.    Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі ІV цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії Академії.

 14.2.    Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, медичні та інші документи, передбачені цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

14.3.    Особи, які рекомендовані до зарахування на навчання до Академії до 23 липня 2018 року, виключаються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти з конкурсу на місця державного замовлення інших навчальних закладів.

 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1.    Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії Академії) і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

  

XVI. Наказ про зарахування

  16.1.    Накази про зарахування на навчання видаються начальником Академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання формуються відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії Академії у вигляді списку зарахованих з урахуванням особливостей прийому до ВВНЗ у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил.

 16.2.    Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених у пункті 16.4 цих Правил.

 16.3.    Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 розділу XIV цих Правил.

 16.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування курсанта.

 

XVIІ. Зарахування до Академії на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 17.1.    Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії, про що видається відповідний наказ.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей Академії за умови збігу конкурсних предметів.

Зарахування на місця відрахованих курсантів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пункту 16.2 розділу XVI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються до 18.00 19 вересня 2018 року.

 17.2.    Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

  18.1.    На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (далі ЗМІ), не більше двох осіб від одного ЗМІ.

 18.2.    На територію Академії допускаються тільки акредитовані журналісти, працівники ЗМІ відповідно до "Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України", затвердженої Наказом Міністра оборони України 14.06.2012  № 399 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  09 липня 2012 року за № 1149/21461.

 18.3.    Організацію акредитації журналістів, працівників ЗМІ для відвідування Академії здійснює Управління преси та інформації Міністерства оборони України (далі Управління преси).

 18.4.    Журналісти, працівники ЗМІ для акредитації надають до Управління преси заяву, а засоби масової інформації надсилають подання в довільній формі, з попереднім погодженням з керівництвом Академії.

 18.5.    Подання підписується уповноваженою особою засобу масової інформації та надсилається до Управління преси.

У поданні зазначаються:

повне найменування засобу масової інформації, дата і номер реєстрації, місцезнаходження, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти (за наявності);

мета відвідування Академії;

термін відвідування (час та дата);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста або працівника ЗМІ, щодо якого вноситься подання, серія та номер паспорта, коли і ким виданий;

номер редакційного посвідчення або інших документів, що засвідчують належність журналіста, працівника ЗМІ до засобу масової інформації;

у разі необхідності марка і державний номер автомобіля;

посадова особа, з якою планується записати інтерв’ю (коментар);

тематика та орієнтовні запитання інтерв’ю (коментар) посадової особи;

перелік споруд чи окремих приміщень, де планується здійснювати фото-, відеозйомку із застосуванням необхідних технічних засобів.

 18.6.    Заява журналіста, працівника ЗМІ повинна містити відомості, зазначені в пункті 18.5 цього розділу.

 18.7.    Подання та заява надаються до Управління преси не пізніше, ніж за 10 робочих днів до запланованого відвідування Академії за попереднім погодженням з керівництвом Академії.

 18.8.    Подання та заява до Департаменту преси можуть надаватись через регіональні медіа-центри м. Львова.

 18.9.    Порядок акредитації та відвідування Академії зарубіжними журналістами, працівниками зарубіжних засобів масової інформації, а також порядок роботи з ними визначаються з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

 18.10.   Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

 

 

Контактна інформація Національної академії сухопутних військ

 

Поштова адреса:

79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32

Телефон для довідок:

 

Приймальна комісія Національної академії сухопутних військ:

міжміський – (032) 238-65-34

міський – 258-43-54

мобільний – 099-421-80-54

Електронна пошта:

Національна академія сухопутних військ:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт Академії:

www.asv.gov.ua

 

 

 

Додаток 1 до Правил прийому до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

(пункт 1.1 розділу I)

 

 

Перелік акредитованих освітніх програм та галузей знань (спеціальностей) ступеня бакалавра,
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Громадяни України

за рахунок видатків Державного бюджету

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

25

-

4

-

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

30

-

  3,5*

-

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

80

-

  3,5*

-

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

800

-

4

-

254 Забезпечення військ (сил)

100

-

4

-

255 Озброєння та військова техніка

60

-

  3,5*

-

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

-

30

-

4

 

*  з подальшим здобуттям ступеня магістра

 

 

 

Додаток 2 до Правил прийому до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

(пункт 1.1 розділу I)

 

Перелік акредитованих освітніх програм та галузей знань (спеціальностей) ступеня магістра,
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

(для вступників з числа курсантів - на основі здобутого ступеня бакалавра)

 

Громадяни України

 

за рахунок видатків Державного бюджету

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

30

-

1,5

-

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

60

-

1,5

-

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

30

-

1,5

-

 

 Додаток 3 до Правил прийому до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

(пункт 3.2 розділу ІІI)

 

 

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий  курс навчання на вакантні місця осіб,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

за умови вступу на споріднену спеціальність

(для вступників з числа випускників Військових коледжів)

 

за рахунок видатків Державного бюджету

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Найменування спеціальності ступеня бакалавра

Курс

Термін
навчання

Кількість місць

Назва

Код

Код

Назва

Військове управління (за видами збройних сил)

253

253

Військове управління

(за видами збройних сил)

2 курс

3 роки

на вакантні місця

Забезпечення військ (сил)

254

254

Забезпечення військ (сил)

2 курс

3 роки

на вакантні місця

Озброєння та військова техніка

255

255

Озброєння та військова техніка

2 курс

3 роки

на вакантні місця

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2 курс

3 роки

на вакантні місця

 


 

Додаток 4 до Правил прийому до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

(пункт 6.1 розділу VI)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування  спеціальності

Квота пільгових категорій (%)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Ваговий коефіцієнт

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Примітка

Денна форма навчання

 

 

 

 

 

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

10

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс

0,20

0,20

0,45

Фахівці музичного мистецтва

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

10

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія

0,25

0,35

0,25

Фахівці культурно-виховної роботи

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

10

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова або фізика

0,25

0,35

0,25

Фахівці артилерійської розвідки та ракетних підрозділів

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

 

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

 

253 Військове управління (Сухопутні війська)

10

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова або географія

0,25

0,35

0,25

Фахівці механізованих, танкових, артилерійських та інженерних підрозділів

254 Забезпечення військ (сил)

10

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова або фізика

0,25

0,35

0,25

Фахівці виховної роботи

255 Озброєння та військова техніка

10

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України  або іноземна мова або фізика

0,25

0,35

0,25

Фахівці інженерних підрозділів

Заочна форма навчання

 

 

 

 

 

274 Автомобільний транспорт

10

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або географія або іноземна мова

0,25

0,35

0,25

Фахівці автомобільного транспорту

 

 

Додаток 5 до Правил прийому до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

(пункти 6.1, 6.4 розділу VI)

 

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

 

1

100

 

4

120

 

8

160

1,1

100

 

4,1

121

 

8,1

161

1,2

100

 

4,2

122

 

8,2

162

1,3

100

 

4,3

123

 

8,3

163

1,4

100

 

4,4

124

 

8,4

164

1,5

100

 

4,5

125

 

8,5

165

1,6

100

 

4,6

126

 

8,6

166

1,7

100

 

4,7

127

 

8,7

167

1,8

100

 

4,8

128

 

8,8

168

1,9

100

 

4,9

129

 

8,9

169

2

100

 

5

130

 

9

170

2,1

101

 

5,1

131

 

9,1

171

2,2

102

 

5,2

132

 

9,2

172

2,3

103

 

5,3

133

 

9,3

173

2,4

104

 

5,4

134

 

9,4

174

2,5

105

 

5,5

135

 

9,5

175

2,6

106

 

5,6

136

 

9,6

176

2,7

107

 

5,7

137

 

9,7

177

2,8

108

 

5,8

138

 

9,8

178

2,9

109

 

5,9

139

 

9,9

179

3

110

 

6

140

 

10

180

3,1

111

 

6,1

141

 

10,1

181

3,2

112

 

6,2

142

 

10,2

182

3,3

113

 

6,3

143

 

10,3

183

3,4

114

 

6,4

144

 

10,4

184

3,5

115

 

6,5

145

 

10,5

185

3,6

116

 

6,6

146

 

10,6

186

3,7

117

 

6,7

147

 

10,7

187

3,8

118

 

6,8

148

 

10,8

188

3,9

119

 

6,9

149

 

10,9

189

 

 

 

7

150

 

11

190

 

 

 

7,1

151

 

11,1

191

 

 

 

7,2

152

 

11,2

192

 

 

 

7,3

153

 

11,3

193

 

 

 

7,4

154

 

11,4

194

 

 

 

7,5

155

 

11,5

195

 

 

 

7,6

156

 

11,6

196

 

 

 

7,7

157

 

11,7

197

 

 

 

7,8

158

 

11,8

198

 

 

 

7,9

159

 

11,9

199

 

 

 

 

 

 

12

200

 

Додаток 6 до Правил прийому до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

(пункти 7.8.1, 7.8.2 розділу VII)

 

Т А Б Л И Ц Я

нарахування балів за виконання фізичних вправ

для кандидатів на навчання у військових навчальних закладах

Бали

Категорії кандидатів на навчання у ВВНЗ

З числа військовослужбовців (чоловіки)

З числа цивільної молоді

(юнаки)

Особи жіночої статі

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 7

№ 10

30

 

 

13.00

 

 

12.30

 

 

4.30

29

13.02

12.32

4.33

28

13.05

12.35

4.36

27

13.10

12.40

4.39

26

13.15

12.45

4.42

25

13.20

12.50

4.45

24

13.25

12.55

4.48

23

13.30

13.00

4.51

22

11

13.35

12

13.05

30

4.54

21

-

13.40

-

13.10

-

4.57

20

10

13.45

11

13.15

-

5.00

19

-

13.50

-

13.20

29

5.03

18

14,6

9

13.55

13,6

10

13.25

16,8

-

5.06

17

14,7

-

14.00

13,7

-

13.30

16,9

-

5.09

16

14,8

8

14.05

13,8

9

13.35

17,0

28

5.12

15

14,9

-

14.10

13,9

-

13.40

17,1

-

5.15

14

15,0

7

Нижче за результат

14 хв. 10 с. – "незалік"

14,0

8

Нижче за результат

13 хв. 40 с. – "незалік"

17,2

-

Нижче за результат

5 хв. 15 с. – "незалік"

13

15,1

-

14,1

-

17,4

27

12

15,2

-

14,2

-

17,6

-

11

15,3

6

14,3

7

17,8

-

10

15,4

Нижче за результат

6 разів – "незалік"

14,4

Нижче за результат

7 разів – "незалік"

18,0

26

9

15,5

14,5

18,1

25

8

15,6

14,6

18,2

24

7

15,7

14,7

18,3

23

6

15,8

14,8

18,4

22

5

15,9

15,0

18,5

21

4

16,0

15,2

18,6

20

3

16,1

15,4

18,7

18

2

16,3

15,6

18,8

16

1

16,5

16,0

19,0

14

0

 

 

-

-

 

вправа № 3 (підтягування на перекладині)

вправа № 7 (комплексна силова вправа)

вправа № 8 (біг на 3 км)

вправа № 10 (біг на 1 км)

вправа № 14 (біг на 100 м)

 

 

 

 

Додаток № 2

 

  

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

 

 

 

 

 Розглянуто та  схвалено

Вченою радою Національної академії сухопутних військ

протокол від "22" грудня 2017 р. № 4

 

Львів – 2017


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2018 році

 

Провадження освітньої діяльності у Військовому коледжі сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здійснюється відповідно до ліцензії та Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.07.17 року № 148-Л
"Про переоформлення ліцензій".

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 (далі – Умови прийому), Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 року № 360, Особливостей прийому  на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду, затверджених Наказом Міністерства оборони України від 11.05.2016 року № 248.

 

І. Загальні положення

 1.1.    Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі – Військовий коледж) оголошує прийом за державним замовленням на підготовку військових фахівців для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" відповідно до ліцензії в межах ліцензованих обсягів.

Перелік галузей знань (спеціальностей) освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання наведено в додатку 1 цих Правил.

 1.2.    Військовий коледж здійснює підготовку громадян України для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

 1.3.    Прийом осіб на навчання до Військового коледжу здійснюється на конкурсній основі.

 1.4.         Вступники з числа ліцеїстів військових ліцеїв, дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, під час проведення вступних випробувань безкоштовно розміщуються в казармах (спальних приміщеннях).

Курсанти упродовж всього періоду навчання розміщуються в казармах (спальних приміщеннях) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

    1.5.         Навчання курсантів у Військовому коледжі здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання.

 1.6.    Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" приймаються на перший курс на денну форму навчання відповідно до державного замовлення особи, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, а саме:

особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці віком до 30 років, які пройшли підготовку базового рівня, військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов’язані і резервісти віком до 23 років;

Особи жіночої статі приймаються на навчання за переліком спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, згідно з граничними показниками прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі – ВВНЗ) осіб жіночої статі, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.

 1.7.    З метою запобігання розголошення інформації з обмеженим доступом і зважаючи на застереження органів охорони державної таємниці та захисту інформації, відомості про результати роботи комісій з відбору, прийому та проведення вступної кампанії не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка є відкритою інформаційною системою.

 

ІІ. Фінансування підготовки фахівців

 2.1.    Фінансування підготовки військових фахівців у Військовому коледжі здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету – за державним замовленням.

 2.2.    Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у Військовому коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти Державного бюджету.

 2.3.    Громадяни України, які не завершили навчання за кошти Державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до Державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів Державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників (вступних іспитів для осіб, зазначених у пункті 7.2 розділу VIІ цих Правил) з урахуванням творчого конкурсу для спеціальності "Музичне мистецтво" та за результатами проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості та медичного огляду.

                

IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 4.1.     Порядок роботи Приймальної комісії Військового коледжу:

щоденно з 8.30 до 18.30;

обідня перерва з 13.00 до 15.00;

вихідні – субота, неділя.

 4.2.    Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до Військового коледжу, для оформлення особової справи кандидата на навчання особисто подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації в період з 01 січня до 01 червня 2018 року.

 4.3.    У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до Військового коледжу відсутня або вона вже виконана, кандидат може до 01 травня 2018 року подати заяву безпосередньо начальнику Військового коледжу. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, в якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

 4.4.    Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у Донецькій та Луганській областях і тимчасово проживають за їх межами, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до Приймальної комісії Військового коледжу. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у навчальному закладі.

 4.5.    Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на навчання до Військового коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", подають рапорт за підпорядкованістю у період з 01 лютого до 01 квітня 2018 року.

 4.6.    Прийом документів, вступні іспити, конкурсний відбір і зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Термін проведення

Прибуття військовослужбовців строкової військової служби для участі у 25-денному навчальному зборі 

до 14 червня

Проведення 25-денного навчального збору з  військовослужбовцями строкової військової служби

з 15 червня

до 9 липня

Прибуття абітурієнтів на реєстрацію для проходження  вступних випробувань

з 10 до 13 липня

Завершення прийому оригіналів документів (особових справ) від вступників-кандидатів на навчання до Військового коледжу

до  18.00

13 липня

Проведення конкурсного відбору (вступних випробувань, творчих конкурсів (проводиться у кілька сесій)

з 12 липня
до 20 липня включно

Терміни зарахування вступників

до 21 липня

Виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення

до 23 липня

 

4.7.  У випадку службової необхідності за клопотанням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв і документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання.

 

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до Військового коледжу

 5.1. Порядок прийому документів від цивільної молоді та ліцеїстів:

 5.1.1. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до

Військового коледжу, для оформлення особової справи кандидата на навчання особисто подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації в період, зазначений у пункті 4.2 розділу IV цих Правил.

 5.1.1.1.   У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання та номер контактного телефона;

найменування обраного ВВНЗ;

обрана спеціальність підготовки;

перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце);

факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу в межах встановлених квот.

 5.1.1.2.      До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України (копія свідоцтва про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта);

копія військового квитка (за наявності);

копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);

автобіографія з обов’язковим зазначенням адреси фактичного місця проживання, адреси районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку та номер контактного телефону;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см, які підписані та завірені у військовому комісаріаті;

два поштових конверти з марками із заповненими адресою фактичного місця проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

характеристика з місця навчання чи роботи;

довідка з місця навчання чи роботи;

картка професійного відбору;

довідка (форма 3) про результати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидата;

медичні документи, оформлені у військових комісаріатах;

медична довідка за формою 133/о (оригінал) "Медична довідка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування";

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів.

 5.1.2. Попередня професійна діагностика та відбір вступників до Військового коледжу з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня 2018 року.

 5.1.3. На осіб, які бажають вступити до Військового коледжу, на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про зарахування їх вступниками до Військового коледжу чи про відмову в цьому.

 5.1.4. Документи на відібраних кандидатів, а також довідку (форма 3) про результати спеціальної перевірки районні (міські) військові комісаріати  подають в обласні військові комісаріати, а останні – до Військового коледжу в міру надходження, але не пізніше 20 червня 2018 року.

 5.2.         Порядок прийому документів від військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців військової служби за контрактом та військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.

 5.2.1.      Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, строкової військової служби та військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, які бажають вступити на навчання до Військового коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", подають рапорт за підпорядкованістю у період, зазначений у пункті 4.5 розділу IVцих Правил.

 5.2.1.1.      У рапорті вказується:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

день, місяць і рік народження;

здобутий рівень освіти;

найменування ВВНЗ, до якого бажає вступити військовослужбовець;

обрана спеціальність підготовки;

наявність або відсутність сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;

поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання та номер контактного телефону;

факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу в межах встановлених квот.

 5.2.1.2.      До рапорту додаються:

копія рапорту на ім’я безпосереднього командира (начальника);

копія паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

копія військового квитка;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього;

автобіографія, в якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання, адреса військової частини та номер мобільного телефону;

шість фотокарток розміром 3х4 см, які завірені штабом військової частини;

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в цих Правилах прийому;

картка професійного відбору;

два поштових конверти з марками із заповненими адресою місця проживання та адресою військової частини;

копія (витяг) з послужного списку;

копія службової картки;

копія контракту;

службова характеристика;

медична довідка за формою 133/о (оригінал) "Медична довідка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування";

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

картка медичного огляду за формою 12;

медична книжка (при прибутті на реєстрацію).

 5.2.2. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у ВВНЗ, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання у Військовому коледжі. На військовослужбовців, визнаних придатними до навчання у Військовому коледжі, оформляються відповідні медичні документи за встановленою формою.

 5.2.3. Документи та навчальні справи на вступників з числа військовослужбовців, оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до органів військового управління за підпорядкованістю у строк до 01 квітня 2018 року.

 5.2.4. Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до Військового коледжу чи про відмову в направленні на навчання приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовців подаються за підпорядкованістю до 10 квітня 2018 року.

 5.2.5. Попередня професійна діагностика вступників організовується та здійснюється у період з 20 квітня до 01 травня 2018 року комісіями з питань проведення попередньої професійної діагностики, створеними при штабах оперативних командувань, структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України.

 5.2.6. Затверджені списки та навчальні справи вступників з числа військовослужбовців з доданням визначених у пункті 5.2.1.2 цих Правил документів  надсилаються до Військового коледжу до 15 травня 2018 року.

 5.2.7.  Військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил України, які відібрані кандидатами для вступу до Військового коледжу, направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться на базі Національної академії сухопутних військ перед складанням вступних випробувань в період з 15 червня по 9 липня 2018 року. Прибуття учасників зборів - до 14 червня 2018 року.

Після завершення навчальних зборів військовослужбовці складають вступні випробування.

 5.3.    Усі копії документів засвідчуються за оригіналами військовим комісаром, начальником штабу військової частини, секретарем Приймальної комісії Військового коледжу або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 5.4.    Вступник, який прибув на реєстрацію, при поданні заяви на вступ пред’являє особисто:

паспорт громадянина України;

військовий квиток (при наявності);

посвідчення про приписку до призовної дільниці;

оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 та 2018 роках (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

оригінали документів про право на пільги.

До поданої заяви вступник додає:

оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016, 2017 та 2018 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

документи, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Правилах прийому.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 5.5.    Вступники, зазначені у пунктах 7.2 розділу VIІ цих Правил, при поданні заяви пред’являють документи, що засвідчують їх право на складання вступних іспитів у Військовий коледж.

 

VI. Організація і проведення конкурсу

 6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Військового коледжу, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчого конкурсу для спеціальності "Музичне мистецтво") з двох предметів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

2-й конкурсний предмет визначений у додатку 2 цих Правил.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих здібностей (для спеціальності "Музичне мистецтво"), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи (передбачених цими Правилами), помножених на вагові коефіцієнти.

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

 (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де КБ – конкурсний бал;

П1, П2 – результати складання ЗНО (результати вступних іспитів) за предметом 1, за предметом 2 (або бала за конкурс творчих здібностей для спеціальності "Музичне мистецтво");

А середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 3 цих правил).

Призерам (особам, нагородженим дипломами ІІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

 6.2. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених пунктом 7.2 розділу VII цих Правил.

 6.3. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

 6.4. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Обрахований за 12-бальною шкалою середній бал переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту (додаток 4 до цих Правил).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

 

VIІ. Проведення вступних іспитів, фахових випробувань і  творчих конкурсів

 7.1.    Вступники крім надання сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу приймальної комісії Академії.

 7.2.      Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Військовому коледжі мають право:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, при вступі на денну форму навчання до Військового коледжу;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Військового коледжу;

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;

випускники військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу до ВВНЗ;

студенти вищих навчальних закладів, які виявили бажання вступати на навчання до Військового коледжу та в подальшому проходити військову службу за контрактом на посадах осіб сержантського складу;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Вступники з числа резервістів беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 7.3.     Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії:

предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожного предмета окремо);

комісія з проведення психологічного обстеження;

комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості;

військово-лікарська комісія.

 7.4.   На вступних іспитах забезпечується спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт.

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 7.5.   Результати складання вступних іспитів та вступних випробувань оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.

Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

 7.6.   Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені в Академії, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника Академії.

 7.7.     Психологічне обстеження:

 7.7.1. Психологічне обстеження вступників проводиться з метою виявлення конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання у Військовому коледжі, оволодіння обраною військовою спеціальністю.

 7.7.2. До результатів психологічного обстеження вступників входить оцінка військово-професійної направленості, оцінка рівня нервово-психічної стійкості та оцінка здатності до успішного навчання у Військовому коледжі, оволодіння обраною військовою спеціальністю.

 7.7.3.  Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються: "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір". Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які не набрали необхідної кількості балів, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, з числа кандидатів для вступу до Військового коледжу відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

 7.7.4. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, у документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов вступне випробування".

 7.8.         Оцінка рівня фізичної підготовки:

 7.8.1.  Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів проводиться відповідно до Настанови з фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України, Положення про вступні випробування з фізичної підготовки для кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України у 2018 році і визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі – вправи на витривалість. Оцінка фізичної підготовки кандидатів на навчання з числа цивільної молоді та військовослужбовців складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ (додаток 4 цих Правил):

для вступників з числа військовослужбовців та цивільних юнаків:

вправа № 3 (підтягування на перекладині);

вправа № 14 (біг на 100 м);

вправа № 8 (біг на 3 км);

для вступників з числа осіб жіночої статі:

вправа № 7 (комплексна силова вправа);

вправа № 14 (біг на 100 м);

вправа № 10 (біг на 1 км).

Вправи виконуються:

вступниками з числа військовослужбовців – у польовій формі одягу
(у черевиках з високими берцями);

вступниками з числа цивільної молоді та особами жіночої статі – у спортивній формі.

 7.8.2.  У кожній вправі існує мінімальний кількісно-часовий показник, якого повинен дотримувати вступник для отримання позитивної оцінки (додаток 4 цих Правил).

 7.8.3.  Для виконання вправи надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) екзаменатор може дозволити виконати вправу повторно. Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

 7.8.4.  Для отримання оцінки "залік" кандидату на навчання необхідно набрати 35 і більше балів за таблицею нарахування балів.

Кандидат на навчання оцінюється як "незалік", якщо за виконання 3 фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів, не виконаний мінімальний пороговий рівень (нижчий результат) або не виконувалася вправа на силу чи витривалість з будь-якої причини.

 7.8.5.  У разі отримання оцінки "незалік" вступник відраховується і до подальшого складання вступних випробувань не допускається.

 7.8.6.  Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

 7.8.7.  Право оцінювати вступні іспити з фізичної підготовки у Військовому коледжі надається фахівцям фізичної підготовки і спорту Академії.

 7.9.     Заключний медичний огляд:

 7.9.1.  Заключний медичний огляд вступників проводиться в Академії військово-лікарською комісією згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", затвердженим Наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами).

 7.9.2.  Кожен вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей.

 7.9.3.  За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова "придатний" або "непридатний" до навчання у Військовому коледжі.

 7.9.4.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на медичний огляд у зазначений за розкладом час, до участі в наступних випробуваннях не допускаються.

 

VIII. Цільовий прийом до Військового коледжу

 8.1. Військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до Військового коледжу на умовах цільового прийому згідно з квотами, установленими наказами Міністерства оборони України у 2018 році за окремим конкурсом.

 8.2. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

  

IX. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди до Військового коледжу зараховуються особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", надане таке право.

 9.2. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

X. Зарахування в межах встановлених квот

 10.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

 10.2. Встановлена квота дорівнює 10 % обсягу державного замовлення на підготовку військових фахівців з кожної спеціальності.

Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у 10.1, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

XІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Військового коледжу мають:

особи, яким відповідно до Закону України " Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в Антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення Антитерористичної операції;

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України " Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право.

11.2.    Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 11.1.

 

XІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування в межах встановлених квот;

вступники, які мають право на зарахування на місця цільового прийому;

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

 12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників упорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які мають більшу суму балів за результати вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

 12.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу в межах встановлених квот;

наявність підстав для вступу на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

 12.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та розміщуються на інформаційному стенді приймальної комісії.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІV цих Правил.

 

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

 13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти Державного бюджету приймальна комісія приймає у строк, визначений у розділі ІV цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

 13.2. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється у межах обсягу державного замовлення, з урахуванням особливостей прийому до Військового коледжу.

 13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії.

 

XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

 14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі ІV цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до Приймальної комісії Військового коледжу.

 14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, медичні та інші документи, передбачені цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

 14.3. Особи, які рекомендовані до зарахування на навчання до Військового коледжу до 23 липня 2018 року виключаються у Єдиній державній електронній базі з питань освіти з конкурсу на місця державного замовлення інших навчальних закладів.

 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому до Приймальної комісії Військового коледжу) і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

 

XVІ. Наказ про зарахування

 16.1. Накази про зарахування на навчання видаються начальником Академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії Академії у вигляді списку зарахованих з урахуванням особливостей прийому до ВВНЗ у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил.

 16.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених у пункті 16.4 цих правил.

 16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 розділу XIV цих Правил.

 16.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування в межах встановлених квот, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування курсанта.

 

XVІІ. Зарахування до Військового коледжу на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Військового коледжу, про що видається відповідний наказ.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей Військового коледжу за умови збігу конкурсних предметів.

Зарахування на місця відрахованих курсантів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пункту 16.2 розділу XVІ цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються до 18.00 19 вересня 2018 року.

 17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, не прийнятих на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

 18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (далі ЗМІ), не більше двох осіб від одного засобу масової інформації.

 18.2. На територію Академії (Військового коледжу) допускаються тільки акредитовані журналісти, працівники ЗМІ відповідно до "Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України", затвердженої Наказом Міністра оборони України 14.06.2012  № 399 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  09 липня 2012 року № 1149/21461.

 18.3. Організацію акредитації журналістів, працівників ЗМІ для відвідування Академії здійснює Управління преси та інформації Міністерства оборони України (далі Управління преси).

 18.4. Журналісти, працівники ЗМІ для акредитації надають до Управління преси заяву, а засоби масової інформації надсилають подання в довільній формі, з попереднім погодженням з керівництвом Академії.

 18.5. Подання підписується уповноваженою особою засобу масової інформації та надсилається до Управління преси.

У поданні зазначаються:

повне найменування засобу масової інформації, дата і номер реєстрації, місцезнаходження, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти
(за наявності);

мета відвідування Академії (Військового коледжу);

термін відвідування (час і дата);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста або працівника ЗМІ, щодо якого вноситься подання, серія та номер паспорта, коли і ким виданий;

номер редакційного посвідчення або інших документів, що засвідчують належність журналіста, працівника ЗМІ до засобу масової інформації;

у разі необхідності марка і державний номер автомобіля;

посадова особа, з якою планується записати інтерв’ю (коментар);

тематика та орієнтовні запитання інтерв’ю (коментаря) посадової особи;

перелік споруд чи окремих приміщень, де планується здійснювати фото-, відео зніманне із застосуванням необхідних технічних засобів.

 18.6. Заява журналіста, працівника ЗМІ повинна містити відомості, зазначені в пункті 18.5 цього розділу.

 18.7. Подання та заява надаються до Управління преси не пізніше 10 робочих днів до запланованого відвідування Академії (Військового коледжу) за попереднім погодженням з керівництвом Академії.

 18.8. Подання та заява до Департаменту преси можуть надаватися через регіональні медіа центри м. Львів.

 18.9. Порядок акредитації та відвідування Академії (Військового коледжу) зарубіжними журналістами, працівниками зарубіжних засобів масової інформації, а також порядок роботи з ними визначаються з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

 18.10. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

  

 

Контактна інформація Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ

Поштова адреса:

79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32

 

 

 

Телефон для довідок:

Приймальна  комісія Військового коледжу

сержантського складу Національної академії

сухопутних військ:

міжміський – (032) 239-81-52

мобільний – 093-639-05-84, 067-150-68-59

Електронна пошта:

Військовий коледж сержантського складу

Національної академії сухопутних військ:

vkss_asv@ukr.net

Сайт Академії:

www.asv.gov.ua

 

 

Додаток 1 до Правил прийому до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в 2018 році

(пункт 1.1 розділу I)

 

Перелік акредитованих освітніх програм та галузей знань (спеціальностей) освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Громадяни України

за рахунок видатків Державного бюджету

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

30

-

2,5

-

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

25

-

2,5

-

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

30

-

2,5

-

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

70

-

2,5

-

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

254 Забезпечення військ (сил)

60

-

2,5

-

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

254 Забезпечення військ (сил)

30

-

2,5

-

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

50

-

2,5

-

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

25

-

2,5

-

26 Цивільна безпека

261 Пожежна безпека

25

-

2,5

-

 

 

 

 

Додаток 2 до Правил прийому до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в 2018 році

(пункт 6.1 розділу VI)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів).

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Квота пільгових категорій (%)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання в межах встановлених квот

Примітка

Денна форма навчання

 

 

 

 

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

10

1. Українська мова та література

2. Творчий конкурс

Музиканти військового оркестру

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

10

1. Українська мова та література

2. Математика або фізика або історія України

Фахівці електротехнічного забезпечення

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

10

1. Українська мова та література

2. Математика або фізика або історія України

Фахівці з організації військових перевезень

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

10

1. Українська мова та література

2. Математика або фізика або історія України

Фахівці з ремонту та обслуговування автомобільної техніки

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

254 Забезпечення військ (сил)

10

1. Українська мова та література

2. Математика або фізика або іноземна мова або географія

Фахівці з організації харчування

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

254 Забезпечення військ (сил)

10

1. Українська мова та література

2. Математика або фізика або іноземна мова або географія

Фахівці з організація зберігання озброєння, військової техніки та майна

25Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

10

1. Українська мова та література

2. Математика або фізика або іноземна мова або географія

Фахівці інженерних військ

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

10

1. Українська мова та література

2. Математика або фізика або хімія

Фахівці радіаційного та хімічного контролю

26 Цивільна безпека

261 Пожежна безпека

10

1. Українська мова та література

2. Математика або фізика або хімія

Фахівці протипожежного захисту

 

 


Додаток 3 до Правил прийому до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в 2018 році (пункт 6.1 розділу VI)

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

 

1

100

 

4

120

 

8

160

1,1

100

 

4,1

121

 

8,1

161

1,2

100

 

4,2

122

 

8,2

162

1,3

100

 

4,3

123

 

8,3

163

1,4

100

 

4,4

124

 

8,4

164

1,5

100

 

4,5

125

 

8,5

165

1,6

100

 

4,6

126

 

8,6

166

1,7

100

 

4,7

127

 

8,7

167

1,8

100

 

4,8

128

 

8,8

168

1,9

100

 

4,9

129

 

8,9

169

2

100

 

5

130

 

9

170

2,1

101

 

5,1

131

 

9,1

171

2,2

102

 

5,2

132

 

9,2

172

2,3

103

 

5,3

133

 

9,3

173

2,4

104

 

5,4

134

 

9,4

174

2,5

105

 

5,5

135

 

9,5

175

2,6

106

 

5,6

136

 

9,6

176

2,7

107

 

5,7

137

 

9,7

177

2,8

108

 

5,8

138

 

9,8

178

2,9

109

 

5,9

139

 

9,9

179

3

110

 

6

140

 

10

180

3,1

111

 

6,1

141

 

10,1

181

3,2

112

 

6,2

142

 

10,2

182

3,3

113

 

6,3

143

 

10,3

183

3,4

114

 

6,4

144

 

10,4

184

3,5

115

 

6,5

145

 

10,5

185

3,6

116

 

6,6

146

 

10,6

186

3,7

117

 

6,7

147

 

10,7

187

3,8

118

 

6,8

148

 

10,8

188

3,9

119

 

6,9

149

 

10,9

189

 

 

 

7

150

 

11

190

 

 

 

7,1

151

 

11,1

191

 

 

 

7,2

152

 

11,2

192

 

 

 

7,3

153

 

11,3

193

 

 

 

7,4

154

 

11,4

194

 

 

 

7,5

155

 

11,5

195

 

 

 

7,6

156

 

11,6

196

 

 

 

7,7

157

 

11,7

197

 

 

 

7,8

158

 

11,8

198

 

 

 

7,9

159

 

11,9

199

 

 

 

 

 

 

12

200

 

Додаток 4 до Правил прийому до Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в 2018 році (пункт 7.8.1, 7.8.2 розділу VII)

 

 

Т А Б Л И Ц Я

нарахування балів за виконання фізичних вправ

для кандидатів на навчання у військових навчальних закладах

Бали

Категорії кандидатів на навчання у ВВНЗ

З числа військовослужбовців (чоловіки)

З числа цивільної молоді

(юнаки)

Особи жіночої статі

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 3

№ 8

№ 14

№ 7

№ 10

30

 

 

13.00

 

 

12.30

 

 

4.30

29

13.02

12.32

4.33

28

13.05

12.35

4.36

27

13.10

12.40

4.39

26

13.15

12.45

4.42

25

13.20

12.50

4.45

24

13.25

12.55

4.48

23

13.30

13.00

4.51

22

11

13.35

12

13.05

30

4.54

21

-

13.40

-

13.10

-

4.57

20

10

13.45

11

13.15

-

5.00

19

-

13.50

-

13.20

29

5.03

18

14,6

9

13.55

13,6

10

13.25

16,8

-

5.06

17

14,7

-

14.00

13,7

-

13.30

16,9

-

5.09

16

14,8

8

14.05

13,8

9

13.35

17,0

28

5.12

15

14,9

-

14.10

13,9

-

13.40

17,1

-

5.15

14

15,0

7

Нижче за результат

14 хв. 10 с. – "незалік"

14,0

8

Нижче за результат

13 хв. 40 с. – "незалік"

17,2

-

Нижче за результат

5 хв. 15 с. – "незалік"

13

15,1

-

14,1

-

17,4

27

12

15,2

-

14,2

-

17,6

-

11

15,3

6

14,3

7

17,8

-

10

15,4

Нижче за результат

6 разів – "незалік"

14,4

Нижче за результат

7 разів – "незалік"

18,0

26

9

15,5

14,5

18,1

25

8

15,6

14,6

18,2

24

7

15,7

14,7

18,3

23

6

15,8

14,8

18,4

22

5

15,9

15,0

18,5

21

4

16,0

15,2

18,6

20

3

16,1

15,4

18,7

18

2

16,3

15,6

18,8

16

1

16,5

16,0

19,0

14

0

 

 

-

-

 

вправа № 3 (підтягування на перекладині)

вправа № 7 (комплексна силова вправа)

вправа № 8 (біг на 3 км)

вправа № 10 (біг на 1 км)

вправа № 14 (біг на 100 м)

Абетка дорожнього руху

Безпека мого життя

{pgslideshow id=72|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Правила поведінки під час перерви

 

 1.  Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.
 2.  Під час перерви забороняється:
      •  бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
      • штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;
      • сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися.
 3.  У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.
 4. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
 5. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.